Szkolenie Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo, W dniach 08-09.11.2016r. w Lublinie odbędzie się szkolenie i warsztaty dedykowane przedstawicielom organizacji pozarządowych.


Podczas szkolenia (w dniu 08.11.2016) odbędzie się przegląd programów operacyjnych pod kątem dostępności dla organizacji pozarządowych, informacje dotyczące zmian w stosunku do perspektywy finansowej 2007-2013, oraz przykłady przedsięwzięć realizowanych przez trzeci sektor w obecnej perspektywie. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Departamentu EFS oraz Punktów Informacyjnych FE dostarczą najbardziej aktualnych informacji nt. planowanych konkursów.

Warsztaty (w dniu 09.11.2016), odbywają się równolegle w dwóch grupach:

  • Projekty edukacyjne
  • Wsparcie dla grup defaworyzowych

Warsztaty to spotkanie w mniejszej grupie, praca metodami aktywnymi, możliwość dogłębnego omówienia tematu, skonsultowania własnej koncepcji projektu, wymiany doświadczeń z innymi osobami uczestniczącym w warsztacie.

Szczegóły znajdziecie Państwo w linku poniżej: http://www.ckngo.pl/blog/show-post/p/20