Podsumowanie seminarium pt. „Perspektywy dla przedsiębiorców – preferencyjne finansowanie działalności gospodarczej i dostęp do rynków wschodnich”

W dniu 27 września br. odbyło się seminarium pt. „Perspektywy dla przedsiębiorców – preferencyjne finansowanie działalności gospodarczej i dostęp do rynków wschodnich” organizowane przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

Podsumowanie seminarium pt. „Perspektywy dla przedsiębiorców – preferencyjne finansowanie działalności gospodarczej i dostęp do rynków wschodnich”W seminarium licznie wzięli udział zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby planujące założenie działalności gospodarczej. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawych prelekcji dotyczących różnych możliwości finansowania działalności gospodarczej oraz pozyskania dofinansowania. Możliwości pozyskania środków na inwestycje zaprezentowali przedstawiciele Funduszu Pożyczkowego Fundacji „OIC Poland” oraz przedstawiciele Centrum Doradczego Aurum sp. z.o.o.
Uczestnikom spotkania zostały także zaprezentowane możliwości dostępu do rynków Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Możliwości dotyczące rozwoju na rynkach wschodnich przedstawili  konsultanci Białoruskiej Izby Gospodarczej oraz  Parku Naukowo-Technologicznego w Brześciu.

Po zakończeniu tej części seminarium uczestnicy chętnie korzystali z indywidualnych konsultacji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, współorganizatorom oraz prelegentom.

Zapraszamy do obejrzenia galerii  >>  zdjęcia ze spotkania

W załączeniu prezentacje zaprezentowane na seminarium.