„Symulacja biznesu – warsztaty kompetencji przedsiębiorczych” – projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 01 września 2016 roku Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie rozpoczęła realizację projektu „Symulacja biznesu – warsztaty kompetencji przedsiębiorczych” współfinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

„Symulacja biznesu – warsztaty kompetencji przedsiębiorczych” – projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznejCelem głównym projektu jest rozwój kompetencji z zakresu przedsiębiorczości wśród 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych) z terenu województwa lubelskiego do 28.02.2017r. poprzez realizację warsztatów z przedsiębiorczości i konkursu na Biznes Plan.

Zadania  podjęte w ramach projektu „Symulacja biznesu – warsztaty kompetencji przedsiębiorczych”:

  • Warsztaty z przedsiębiorczości – prowadzenie przedsiębiorstwa symulacyjnego

– organizowane w siedzibie Fundacji OIC Poland (ul. Gospodarcza 26, Lublin) w sali komputerowej z dostępem do Internetu, czas trwania warsztatów – 6 godzin lekcyjnych na jedną grupę, harmonogram warsztatów zostanie uzgodniony ze Szkołą i zawarty w podpisanym Porozumieniu.

  • Konkurs na Biznes Plan

- na zakończenie cyklu warsztatów zostanie zorganizowany konkurs na Biznes Plan z nagrodami dla uczniów za najlepsze prace tj. tablety, dyski przenośne, słuchawki do komputera, dyplomy oraz publikacje książkowe.

Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, którzy zainteresowani są podniesieniem swoich kompetencji z przedsiębiorczości oraz nauczycieli przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości. Nauczyciele otrzymają możliwość bezpłatnego korzystania z narzędzia w przyszłości (bezpłatne, nielimitowane konto moderatora).

O udział w projekcie może ubiegać się każda szkoła ponadgimnazjalna z terenu województwa Lubelskiego. Szkołę do udziału w Projekcie zgłasza Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego szkoły do Biura Projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty. Szkoła deklarująca udział w Projekcie deleguje 15- 20 osobową grupę uczniów na warsztat z zakresu przedsiębiorczości -max. 2 grupy (40 uczniów) oraz nauczyciela z zakresu przedsiębiorczości. Terminy warsztatów zostaną uzgodnione indywidualnie ze Szkołą.

Formularz zgłoszeniowy >> do pobrania

KONTAKT
Biuro Projektu:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

tel.: (81) 710-46-30
fax: (81) 746-13-24

e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl