Rekrutacja na szkolenie dla osób planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń poświęconych zakładaniu i prowadzeniu podmiotu ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwa społecznego/ spółdzielni socjalnej organizowanych w ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości społecznej w Europie – SES EU”, w ramach programu Erasmus+.

Rekrutacja na szkolenie dla osób planujących założenie podmiotu ekonomii społecznejZapraszamy wszystkie osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń poświęconych zakładaniu i prowadzeniu podmiotu ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwa społecznego/ spółdzielni socjalnej organizowanych w ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości społecznej w Europie – SES EU”, w ramach programu Erasmus+.

Termin rekrutacji zostaje przedłużony do 21 października

Celem szkolenia będzie zdobycie przez uczestników niezbędnej wiedzy w zakresie tworzenia, prowadzenia i pracy w podmiotach ekonomii społecznej oraz nabycie przydatnych rynkowo umiejętności i kompetencji.

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMOWAĆ BĘDZIE TRZY BLOKI TEMATYCZNE:

I. Od pomysłu do realizacji – modele biznesowe

  • Realizacja pomysłów biznesowych
  • Modele biznesowe a podmioty ekonomii społecznej

II. Biznes Plan

  • Zasady przygotowania skutecznego biznes planu
  • Prezentacja pomysłu na zrealizowanie danego przedsięwzięcia
  • Narzędzie ICT wspierającego proces planowania strategicznego w przedsiębiorstwach społecznych w oparciu o rzeczywiste dane

III. Symulacyjna gra decyzyjna oparta na realiach funkcjonowania przedsiębiorstw

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych takich jak case studies, dyskusje moderowane. Ponadto w trakcie ćwiczeń praktycznych uczestnicy zagrają w grę symulacyjną obrazującą proces zarządzania przedsiębiorstwem społecznym począwszy od jego założenia.

Szkolenie będzie realizowane w trybie popołudniowym (2 razy w tygodniu po 4 godziny) w okresie październik – grudzień 2016. Łączna liczba godzin szkoleniowych: 60.

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji OIC Poland w Lublinie, ul. Gospodarcza 26.

Kryteria kwalifikacji uczestników:

- osoby zainteresowane założeniem podmiotu ekonomii społecznej (zarówno pracujący jak i bezrobotni),

- osoby zmotywowane, które mają pomysł na firmę, chcą ją rozwijać i zrobiły pierwsze kroki w tym celu.

Koszty dojazdu oraz ewentualne zakwaterowanie, wyżywienie pokrywają uczestnicy. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie, podpisanie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy: anna.bartosiewicz@oic.lublin.pl, faksem na numer tel. 81 746-13-24 lub dostarczenie osobiście do siedziby Fundacji „OIC Poland” (ul. Gospodarcza 26, Lublin) do dnia 21 października 2016r.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z naszym biurem: tel. (81) 710-46-45, e-mail: anna.bartosiewicz@oic.lublin.pl

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

Pliki do pobrania