Rekrutacja na szkolenie dla kadry zarządzającej, menedżerskiej i kierowniczej podmiotów ekonomii społecznej

Zapraszamy kadrę zarządzającą, menedżerską i kierowniczą podmiotów ekonomii społecznej do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń poświęconych prowadzeniu i rozwojowi podmiotu ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwa społecznego/ spółdzielni socjalnej organizowanych w ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości społecznej w Europie – SES EU”, w ramach programu Erasmus+.

Rekrutacja na szkolenie dla kadry zarządzającej, menedżerskiej i kierowniczej podmiotów ekonomii społecznejZapraszamy kadrę zarządzającą, menedżerską i kierowniczą podmiotów ekonomii społecznej do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń poświęconych prowadzeniu i rozwojowi podmiotu ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwa społecznego/ spółdzielni socjalnej organizowanych w ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości społecznej w Europie – SES EU”, w ramach programu Erasmus+.

Termin rekrutacji przedłużony do 13 listopada

Celem szkolenia będzie zdobycie przez uczestników niezbędnej wiedzy do prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej oraz nabycie przydatnych rynkowo umiejętności i kompetencji.

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMOWAĆ BĘDZIE TRZY BLOKI TEMATYCZNE:

I. Finanse podmiotów ekonomii społecznej

  • Zarządzanie finansami
  • Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej

II.  Biznes Plan

  • Planowanie strategiczne i przygotowanie biznes planu dla przedsiębiorców społecznych
  • Narzędzie ICT wspierające proces planowania strategicznego w przedsiębiorstwach społecznych w oparciu o rzeczywiste dane

III. Symulacyjna gra decyzyjna oparta na realiach funkcjonowania przedsiębiorstw

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych takich jak case studies, dyskusje moderowane. Ponadto, w trakcie ćwiczeń praktycznych uczestnicy zagrają w grę symulacyjną obrazującą proces zarządzania przedsiębiorstwem społecznym począwszy od jego założenia.

Szkolenie będzie realizowane w trybie popołudniowym (2 razy w tygodniu po 4 godziny) w okresie listopad 2016 –  styczeń 2017. Łączna liczba godzin szkoleniowych: 60.

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji OIC Poland w Lublinie, ul. Gospodarcza 26.

Koszty dojazdu oraz ewentualne zakwaterowanie, wyżywienie pokrywają uczestnicy. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie, podpisanie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy: anna.bartosiewicz@oic.lublin.pl, faksem na numer tel. 81 746-13-24 lub dostarczenie osobiście do siedziby Fundacji „OIC Poland” (ul. Gospodarcza 26, Lublin) do dnia 31 października 2016r.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z naszym biurem: tel. (81) 710-46-45, e-mail: anna.bartosiewicz@oic.lublin.pl

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

Pliki do pobrania