Zapraszamy do udziału w projekcie „Kolejny krok – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych”

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 01 sierpnia 2016 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Kolejny krok – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych”.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Kolejny krok – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych”.Celem głównym projektu jest wzrost niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wśród osób młodych  do 29 roku życia, w tym osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) z terenu województwa lubelskiego.

W projekcie mogą wziąć udział osoby młode, w wieku od 15 do 29 roku życia, które:

  • zamieszkują teren województwa lubelskiego
  • legitymują się wykształceniem co najwyżej policealnym
  • nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu
  • pozostają bez zatrudnienia
  • objęte są pieczą zastępczą lub które opuściły pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem Projektu, wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i dostarczenia go do biura projektu mieszczącego się w siedzibie Fundacji „OIC Poland”, przy ul. Gospodarczej 26 w Lublinie, tel. 081 710-46-45.

http://www.oic.lublin.pl/kolejny-krok-kompleksowy-program-aktywizacji-zaw_4,101,290.html

 Pliki do pobrania