Podsumowanie seminarium pt. „FORMY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

W dniu 11 sierpnia br. odbyło się seminarium pt. „FORMY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” organizowane przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

Podsumowanie seminarium pt. „FORMY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” W seminarium licznie wzięli udział zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby planujące założenie działalności gospodarczej. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawych prelekcji dotyczących różnych możliwości finansowania działalności gospodarczej.

W ramach Funduszu Pożyczkowego Fundacji OIC Poland zaprezentowano następujące preferencyjne formy finansowania:

Pożyczka na rozwój – dla MŚP z województwa lubelskiego

 • preferencyjne oprocentowanie już od  0,92% w skali roku.
 • kwota pożyczki od 10 000 zł do 65 000 zł na maksymalny okres 36 miesięcy.
 • Karencja: do 6 miesięcy

Pożyczka może być przeznaczona m.in. na:

 • finansowanie inwestycji
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
 • zakup maszyn i urządzeń
 • rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych,
 • zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego
 • na tworzenie nowych miejsc pracy

Pożyczka na start  - dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego

 • preferencyjne oprocentowanie – 2,5% w skali roku.
 • kwota pożyczki od 5 000 zł do 50 000 zł na maksymalny okres 60 miesięcy.
 • Karencja: do 6 miesięcy

Pożyczka może być przeznaczona m.in. na:

 • nabycie środków trwałych,
 • budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
 • zakup wyposażenia,
 • zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem   sprzętu,
 • na tworzenie nowych miejsc pracy.

Dodatkowo w seminarium udział wziął przedstawiciel Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lublinie który, zaprezentował możliwości dofinansowań przedsiębiorstw w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej m.in. w ramach programów:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Po zakończeniu tej części seminarium uczestnicy chętnie korzystali z indywidualnych konsultacji z pracownikami Funduszu Pożyczkowego Fundacji „OIC Poland” oraz Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom, współorganizatorom oraz prelegentom.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.