Projekt SES EU – szkolenie trenerów i spotkanie partnerów w Mediolanie

W dniach 25-29 lipca br. w Mediolanie we Włoszech odbyło się pięciodniowe szkolenie trenerów z organizacji partnerskich projektu SES EU realizowanego w ramach Programu Erasmus +.

W dniach 25-29 lipca br. w siedzibie partnera projektu – ISTUD Foundation w Mediolanie, odbyło się pięciodniowe szkolenie trenerów z organizacji partnerskich projektu SES EU.

Celem szkolenia było gruntowne przygotowanie trenerów do pracy z głównymi rezultatami projektu w fazie testowej:

  1. Symulacyjnej gry decyzyjnej opartej na realiach funkcjonowania przedsiębiorstw.
  2. Narzędzia ICT wspierającego proces planowania strategicznego w przedsiębiorstwach społecznych
  3. Programu szkoleniowego oraz materiałów szkoleniowych dotyczących  rozwoju kompetencji potrzebnych do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego

Trenerzy zostali zapoznani z metodami pracy z przedsiębiorcami społecznymi, poznali specyfikę grupy szkoleniowej, oczekiwania oraz potrzeby, nabyli wiedzę i umiejętności dotyczące budowania scenariuszy przy prowadzeniu szkoleń z wykorzystaniem opracowywanych narzędzi. Na szkoleniu zostały również poruszone kwestie trafnego doboru celów szkolenia, tematyki oraz ćwiczeń, budowania interakcji z grupą oraz metod ewaluacji.  Istotnym elementem programu szkoleniowego SES EU jest wprowadzenie elementów coachingu oraz doradztwa jako efektywnego procesu rozwoju kompetencji.

W trakcie szkolenia, trenerzy mieli także okazję przetestowania gry oraz narzędzia do planowania strategicznego.

Po zakończonym szkoleniu trenerów, odbyło się spotkanie partnerów projektu w celu omówienia bieżących kwestii oraz zaplanowania przyszłych działań. Kolejnym etapem projektu będzie testowanie opracowanych narzędzi przez grupę docelową.

Już niedługo ruszy rekrutacja przedsiębiorców społecznych na bezpłatne szkolenie. Więcej informacji wkrótce!

Oficjalna strona projektu: http://www.ses-project.eu/pl/