Kontakt

Biuro projektu „LOWES”:
Fundacja „OIC Poland”
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin

tel. sekretariat: 81 710-46-30
e-mail: lowes@oic.lublin.pl

Zapraszamy do wyrażania opinii na temat Lubelskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wypełniony dokument można złożyć osobiście, przesłać drogą pocztową lub elektronicznie na adres: lowes@oic.lublin.pl.